This needs to be done by first sending an email

Medlingsinstitutet

Löneutvecklingen till och med juni 2019

Lönerna i Sverige ökade med 2,5 procent under det första halvåret i år, jämfört med samma period 2018. Det visar Medlingsinstitutets bearbetning av konjunkturlönestatistikens utfall till och med juni månad.

Läs mer

data or financial security of any party;
1 If any of the Terms are determined to be invalid

Löneskillnader

Olika kön - olika lön

While these limits are set

Kvinnornas löner närmar sig männens, men de oförklarade skillnaderna är kvar. Läs Medlingsinstitutets rapport om genomsnittslöner och löneskillnader.

se/bilder/artiklar/zoom/46006-00_1

will be processed by us

Löneskillnader

Interaktiva bubblor

Medlingsinstitutets interaktiva bubbeldiagram visar hur lön, kön och löneskillnad förhåller sig till varandra i olika yrken.

Här hittar du spotlights från några av våra främsta designvarumärken i varierande färger

Lönestatistik

Inga siffror i juli

Loss Limits – In order to limit the losses that you can sustain over a certain period of time

Tio gånger om året, i slutet av varje månad, publiceras siffror över löneutvecklingen. I juli är det ett upppehåll i redovisningen.

Se senaste statistiken

2 The chat room is intended for legitimate comments and constructive discussion

Se oss på Youtube

Medlingsinstitutet i Amedalen

or delay in performance of

På Medlingsinstitutets Youtubekanal finns inspelningar från våra konferenser, bland annat sommarens seminarium i Almedalen

från det svenska varumärket Maze

Kalendarium

Till kalendarium