som tillämpar estnisk lagstiftning

Medlingsinstitutet

Löneutvecklingen till och med juni 2019

Lönerna i Sverige ökade med 2,5 procent under det första halvåret i år, jämfört med samma period 2018. Det visar Medlingsinstitutets bearbetning av konjunkturlönestatistikens utfall till och med juni månad.

Läs mer

  Genom att öppna ett Spelkonto
Skapa ett Tillfälligt spelkonto

Löneskillnader

Olika kön - olika lön

0 av användarvillkoren

Kvinnornas löner närmar sig männens, men de oförklarade skillnaderna är kvar. Läs Medlingsinstitutets rapport om genomsnittslöner och löneskillnader.

Chevrolet Corvair, ljusturkos vit, 1 43, Neo

+356 2133 3532; e-post info@spoonikerltd

Löneskillnader

Interaktiva bubblor

Medlingsinstitutets interaktiva bubbeldiagram visar hur lön, kön och löneskillnad förhåller sig till varandra i olika yrken.

Chevrolet Corvette 1958 Snowcrest vit 1 18

Lönestatistik

Inga siffror i juli

men kom ihåg att det kan aktivera avgifter på grund av inaktivitet

Tio gånger om året, i slutet av varje månad, publiceras siffror över löneutvecklingen. I juli är det ett upppehåll i redovisningen.

Se senaste statistiken

koncept eller metoder på Webbplatsen

Se oss på Youtube

Medlingsinstitutet i Amedalen

inte sätter in pengar som kommer från kriminell och/eller otillåten verksamhet;

På Medlingsinstitutets Youtubekanal finns inspelningar från våra konferenser, bland annat sommarens seminarium i Almedalen

Chevrolet Corvette C3 Cabriolet, D. a. R.e.,H0 Bilmodellllerl 1 87,Brekina 19983,Td

Kalendarium

Till kalendarium